Klev idag

Klevs Gård Bovallstrand AB bedriver driften på Klevs Gård och bildades 2018. Företaget bedriver jordbruk i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Gården arbetar även med svin-, äggproduktion samt en entreprenadverksamhet. Det är cirka 10 personer som är involverade i det dagliga arbetet på Klevs Gård.

 

Skogsbruket och fastigheterna sköts i bolaget Klevs Lantbruk HB som bildades 1970 och ägs av bröderna Håkan och Paul Christensson och bolaget äger Röe Gård Butik & Kafé AB.

 

På Klevs Gård finns det två svinstallar med sammanlagt 760 slaktsvinsplatser och ett hönshus med plats för 6000 frigående värphöns och med utomhusvistelse. Gården brukar omkring 450 ha åker, 30 ha betesmark och 210 ha skog.

 

För Klevs Gård är ett hållbart jordbruk viktigt då det garanterar naturens framtid och en god kvalité på våra produkter.

 

Klev