Klev idag

Klevs Lantbruk HB bildades 1970 och ägs av bröderna Håkan och Paul Christensson. Företaget bedriver jord- och skogsbruk i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Gården arbetar även med svin-, äggproduktion samt entreprenadverksamhet.

 

Klevs Lantbruk HB äger Röe Gård Butik & Kafé AB. Det är cirka 10 personer som är involverade i det dagliga arbetet på Klevs Lantbruk. Sedan är det ytterligare anställda på Röe Gård Butik & Kafé.

 

På Klevs Gård finns det två svinstallar med sammanlagt 760 slaktsvinsplatser och ett hönshus med plats för 6000 frigående värphöns och med utomhusvistelse. Gården brukar omkring 450 ha åker, 30 ha betesmark och 210 ha skog.

 

För Klevs Gård är ett hållbart jordbruk av stor vikt. Det garanterar naturens framtid och en god kvalité på våra produkter.

 

Klev