Fiskfoder

Ett lokalt kretsloppstänk med kan leda till ett lokalt fiskfoder. Genom ett tätt samarbete med Rena Hav i Kungshamn hoppas vi på att förutom gödsel från biogasanläggningen i Kungshamn kunna producera ett Svenskt fiskfoder. Läs mer här.

 

Comments are closed.