Gröda för Fiskföda

Klevs Gård samarbetar med Rena Hav i kretsloppsprojekt. Del ett i detta är att skapa en lösning för hur biprodukterna från fiskberedningsindustrin i Sotenäs kommun skall hanteras på ett hållbart sätt i kombination med det lokala jordbruket. Vi kommer ta emot den biogasrötrest som Rena Hav skapar i sin biogasanläggning där biprodukterna rötas i direkt anslutning till fiskindustrin i Kungshamn.

 

Nästa fas i Rena Havs satsning är landbaserad laxodling genom dotterbolaget Smögenlax. Den kommer etableras i anslutning till fiskindustrin och biogasanläggningen. En viktig pusselbit för att få riktigt stora miljövinster är att även få till en lokal fodertillverkning till laxodlingen. Vi vill tillsammans finna en möjlighet för att kunna använda vissa av biprodukterna från fiskberedningsindustrin tillsammans med lokalt odlade grödor. Avföringen från laxodlingen skulle man röta i biogasanläggningen och sedan använda rötresten till de grödor man odlar som komponenter i laxfodret.

 

Förstudie

Klevs Gård har sökt stöd för en förstudie för att utreda möjligheterna att skapa ett lokalt fiskfoder hos Leader Bohuskust och gränsbygd. Vi bedömer behovet att utreda möjligheterna till lokal/svensk fiskfoderproduktion som mycket stor då merparten av dagens fiskfoderursprung i svenska odlingar är danskt eller norskt med soja som en betydande ingrediens.

 

Läs resultatet av projektet här.