Grus & Makadam

Klevs Gård tillhandahåller grus/krossprodukter, sand, matjord och täckbark

 

Vi erbjuder olika sorteringar av grus/krossgrusprodukter 

  • Samkross 0-8, 0-16, 0-32, 0-90, 0-150
  • Makadam 4-8,  8–16,  16-32

Vi erbjuder  även

  • Trädgårdssingel 8-11
  • Sättsand 2-4
  • Gjut- och putssand
  • Sand till sandlådan
  • Sorterad matjord
  • Täckbark

Vi levererar i hela lass tippat i hög eller avlastat med gripskopa, eller enstaka lastmaskinskopor dit du vill i Bovallstrand med omnejd. Leverans kan också ske i storsäck. Du kan även hämta själv med bilsläpkärra.

 

Kontakta oss på 0523 – 511 20 om du vill beställa eller har frågor.