Klev idag

Klevs Gård Bovallstrand AB står för driften på Klevs Gård. Företaget bedriver jordbruk i kommunerna Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Tanum. Gården arbetar med växtodling, svin-, äggproduktion samt en entreprenadverksamhet. Vi har en gårdsbutik med ägg, rapsolja och linfrö samt erbjuder grus och matjord. Det är cirka 10 personer som är involverade i det dagliga arbetet på Klevs Gård.

 

Skogsbruket och fastigheterna sköts i bolaget Klevs Lantbruk HB som även äger Röe Gård Butik & Kafé AB. Bolaget bildades 1970 och ägs av bröderna Håkan och Paul Christensson.

 

På Klevs Gård finns det två svinstallar med sammanlagt 760 slaktsvinsplatser och ett hönshus med plats för 6 000 frigående värphöns med möjlighet utomhusvistelse. Gården brukar omkring 450 ha åker, 30 ha betesmark och 210 ha skog.

 

För Klevs Gård är ett hållbart jordbruk på naturens villkor viktigt. Det ger god kvalité på våra produkter.

 

Klev