Historia

Gården Klev i gamla Tossene Socken

Margaretha Hvitfeldt (1608-1683) köpte Åby Säteri 1661 med tillhörande ett 90 tal gårdar och torp i Norra Bohuslän. Hon ägde som mest 134 mantal.

 

Klev var en av dessa gårdar, som efter hennes död och upprättat testamente brukades av så kallade ”Åbor”. I början av 1900-talet ville dessa friköpa gårdarna från Kungliga & Hvitleldtska stipendieinrättningen. Det beviljades efter intensiva uppvaktningar i Stockholm. Alexander Ferm, som då bodde och brukade Klev, var en av de drivande. I ett köpebrev upprättat 17 mars 1910 och med lagfart beviljad 11 maj 1910 och en köpeskilling på 5 370 kr kom Klev i Alexander Mattiasson-Ferm och Katarina Amalia Samuelssons ägo.

 

Efter Alexanders död sålde hustrun Amalia Katarina och dottern Anna-Lovisa Klev till Alfredin och Ernst Christensson den 17 mars 1921. Priset var då 40 000 kronor plus 15 000 kronor för lösöret. Det är från denna tid nuvarande släkten Chistensson är ägare. Åtskilligt har sedan hänt. Det fanns ytterligare en gård på Klev som ägdes av Karl Tobiasson (sedermera benämnd ”Minkfarmen”). Den såldes 1929 till Alfredin och Ernst Christensson och därmed blev deras ägande ett helt mantal Klev. Samma år byggdes ny modern ladugård på Klev med plats för 10 mjölkkor, ungdjur, fyra hästar och några grisar samt 25-30 höns.

 

Ernst Christensson dog 1953, endast 60 år gammal, och efterlämnade maka (1889-1979) och två söner. Sönerna Arne och Georg övertar gården genom arv. År 1954 löser Arne ut Georg och startar sedan som egen lantbrukare 14 mars 1955. Gården hade då varit utarrenderad i tre år. Arne gifte sig 3 mars 1956 med Inger Bengtsson från gården Söndregård i Ugglarp Halland och två pojkar föddes, Håkan 1957 och Paul 1959.

 

Det var nu fråga om hur gården skulle utvecklas. Ungdomarna runt omkring sökte jobb i industrin som lönade sig bättre än vad ett småbruk kunde ge och flytten till tätorterna snabbade på. Men Inger och Arne ville vara kvar och utveckla sitt lantbruksföretag. Ett nytt svinstall byggdes 1960-61 och ytterligare ett 1965-66. Flera gårdar runt om i bygden sökte brukare och under hela 1960-talet växte den av Klev brukade arealen varje år. Det gällde att få så mycket egenproducerat foder som möjligt för lönsamhetens skull. Ett nytt hönshus för äggproduktion tillkom 1971.

 

Arealen utökades först genom vissa arrenden, vilket följdes av följande inköp
  • 1961: Rörby av Mattias Johansson
  • 1964: Rörby av Allan Josefsson
  • 1965: Rörby –Bonnane av Vilhelm Ivarsson
  • 1965: Skälle 2:3 av Robert Olsson
  • 1970: Rörby av Jenny och Ernst Karlsson
  • 1994: Ellene/Bögebacka av Föreningsbanken
  • 1997: Hee av Svenska Kyrkan
  • 1997: Varås av syskonen Mattssons dödsbo
  • 2009: Hästhagen av Dan-Olof och Margareta Nilsson
  • 2009: Skärvhem av Karl-Anders och Per-Johan Andersson

 

Ägarna till Klevs Gård äger och driver även gårdarna Hogsäm och Röe i Bro. Läs mer om Röe och Hogsäm här.