Växtodling

Klevs Gård brukar omkring 500 ha åker och har 30 ha betesmark. På gården odlas det höstraps, höstvete, rågvete, havre, korn, åkerbönor, rödklöver och lin. Spannmålen används dels som foder till gårdens djur samt till egna produkter. Resterande säljs till livsmedels- och spritindustrin. Vi säljer de flesta av våra odlade produkter till Lantmännen där de bland annat blir mjöl, flingor och pasta. Du hittar dem under varumärkena Kungsörnen, Axa, Korvbrödsbagarn, Start! med flera.

 

Odlingen består av både höst och vårgrödor. Höstgrödorna sås i september och växer till sig under någon månad för att överleva vintern. När våren och värmen kommer kan höstgrödorna efter stränga vintrar se rätt livlösa ut men starka plantor överlever oftast och tillväxten kan fortsätta fram till augusti då de skördas. Vårgrödorna sås i april och har tre månader på sig att bli färdiga då även dessa skördas i augusti och september. Då vårgrödorna har en kortare växtsäsong blir oftast inte skörden lika hög som för höstgrödorna. Klevs Gård försöker därför odla så mycket höstgrödor som möjligt.

 

Klevs Gård jobbar aktivt med ett så hållbart jordbruk som möjligt. Om man på ett fält enbart odlar samma gröda år efter år blir det problem med svampsjukdomar och skadedjur. Det är viktigt för oss att minimera användandet av bekämpningsmedel och miljöbelastande gödselprodukter. Därför arbetar gården med att så mycket som möjligt växla mellan olika grödor.

 

Hur går det till?

Innan man sår måste jorden bearbetas för att fröet ska få så bra förutsättningar som möjligt till att växa. Klevs Gård har under några år använt sig av reducerad bearbetning eller plogfri odling. Det innebär att man inte använder sig av plogen för att vända på jorden innan sådd. Istället används en kultivator som bara blandar runt jorden innan en ny gröda sås. Då denna maskin har högre kapacitet än en plog är det möjligt att jordbearbeta i rätt tid och på så vis få högre skörd. På köpet får man en odlingsjord som innehåller mer halm från tidigare odlade grödor och denna halm blir mat till de daggmaskar som lever i jorden. Daggmaskarna gräver i sin tur många hål och gropar i marken som växtens rötter sedan kan använda för att leta näring och vatten. Att öka antalet daggmaskar och nyttoinsekter i marken är ett viktigt miljömål för Klevs Gård. Det skapar en bördig och långsiktigt odlingsbar jord.

 

Växtodling

 

Under vår och försommar tillförs näringsämnen och de skadedjur som finns i odlingen bekämpas. För Klevs Gård är det viktigt att minimera användningen av gödselmedel och bekämpningsmedel per kilo producerad vara. För att minimera dem använder Klevs Gård sig av den senaste tekniken vid tillförsel av dessa medel. Fråga oss gärna om ni vill veta mer om hur detta går till. Under sommaren växer grödorna så det knakar i det bohusländska gynnsamma kustklimatet.

 

När hösten kommer är det dags för skörd och Klevs Gårds skördetröska är utrustad med senaste teknik för att så skonsamt som möjligt ta hand om de odlade produkterna. Efter skörd måste spannmålen torkas för att kunna lagras och hålla god kvalité under en längre tid. Torkningen sker med hjälp av varm luft som blåses genom spannmålen. För att värma upp luften eldas rapsolja som vi själva pressar fram ur vår egenodlade höstraps. Från ett hektar höstraps får vi fram så mycket olja att det räcker till att torka spannmål odlat från cirka 40 hektar. Rapspressningen ger också restprodukten rapskaka som används som foder till gris- och äggproduktionen. Efter torkning lagras mycket av produkterna i gårdens stora silos i väntan på användning på gården eller försäljning.

 

Lokalt kretslopps tänk

Klevs Gård samarbetar med Rena Hav och kommer ta emot den biogasrötrest som skapas i deras biogasanläggning i anslutning till fiskindustrin i Kungshamn. Denna rötrest blir gödsel till våra grödor och hjälper oss att lägga om växtodlingen mot ekologisk odling. Tillsammans utreder vi också möjligheten till ett lokalt fiskfoder, läs mer här.